Dlaczego Radca Prawny?

Radca prawny to tytuł zawodowy nadany ustawą i w odróżnieniu od absolwenta prawa bez uprawnień, to przede wszystkim prawnik, który wykonuje zawód zaufania publicznego i jest szczególnie wykształcony.

Radca prawny to prawnik, który odbył kilkuletnie dodatkowe szkolenie aplikanckie zakończone wymaganym egzaminem państwowym, organizowanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Radca prawny jest członkiem samorządu zawodowego i ma obowiązek ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Co jednak bardzo ważne dla klientów, radca prawny jest zobligowany prawem do zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania kodeksu etyki, a także posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swojej działalności.

Radca prawny to pełnomocnik profesjonalny.