Obsługa prawna

Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, w języku polskim i angielskim. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Sporządzamy opinie i analizy. Obsługa prawna dostosowywana jest do potrzeb klientów – może być wykonywana zdalnie lub w siedzibie zleceniodawcy, w formie ustalonych dyżurów. Udzielanie porad prawnych i konsultacji może się odbywać też drogą telefoniczną, e-mailową lub za pomocą innych narzędzi komunikacji np. Skype.

W zakres usług wchodzi także:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych,
  • audyty prawne (due dilligence nieruchomości lub z zakresu ochrony danych osobowych);
  • zastępstwo prawne w postępowaniach (procesowych i nieprocesowych) przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej,
  • strategie procesowe,
  • bieżące monitorowanie zmian przepisów, informowanie o zmianach z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta, dostosowanie dokumentów do aktualnego stanu prawnego.