Prawo procesowe i windykacja

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie pełnego i profesjonalnego prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi, polubownymi, mediatorami lub organami egzekucyjnymi. Przed podjęciem przez Klienta decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, analizujemy  sprawę i przygotowujemy opinię o ryzykach procesowych oraz ustalmy strategię, mając na względzie przede wszystkim cel określony przez Klienta. Wspomagamy też w sporach o odzyskanie domen internetowych.

 

Służymy pomocą prawną w następujących aspektach:

  • przygotowanie wszelkich pism procesowych, w tym w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • reprezentacja w postępowaniach nieprocesowych – spadkowych, wieczystoksięgowych;
  • reprezentacja pracodawców w procesach dotyczących roszczeń pracowniczych, w szczególności w sprawach wynagrodzenia za pracę, roszczeń wynikających z rozwiązania stosunku pracy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników;
  • reprezentacja pracowników w procesach dotyczących roszczeń pracowniczych,
  • odzyskiwanie należności w drodze postępowania sądowego (w tym postępowania o wydanie nakazu zapłaty).