Prawo spółek

Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia biznesu. Wspomagamy Klientów w wyborze optymalnej formy dla ich aktywności gospodarczej, a następnie w założeniu spółki lub innej formy działalności. W trakcie funkcjonowania firmy, służymy pomocą w codziennych problemach prawnych.

W szczególności oferujemy wsparcie w:

  • zakładaniu spółek prawa handlowego, przygotowaniu umowy spółki oraz zmianach aktów założycielskich, umów lub statutów,
  • przygotowywaniu umów inwestycyjnych (kontraktów pomiędzy wspólnikami – inwestorami),
  • przygotowywaniu dokumentacji i reprezentowaniu Klienta w sprawach dotyczących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • tworzeniu regulaminów organów spółek,
  • organizacji posiedzeń organów spółek kapitałowych,
  • obsłudze prawnej posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu,
  • obsłudze procesu przekształcenia, połączenia i podziału spółek,
  • zbyciu udziałów / przekształceniach osobowych;
  • opracowywaniu lub opiniowaniu projektów umów z członkami zarządu spółek (kontrakty menedżerskie).