Prawo wspólnot mieszkaniowych

Od lat prowadzimy obsługę wspólnot mieszkaniowych, wspomagając ich zarządy i administratorów w aspektach wynikających z ustawy o własności lokali, w zakresie dochodzenia należności czynszowych czy w przedmiocie sporów sądowych. Występujemy także w imieniu członków wspólnot mieszkaniowych o ochronę ich praw, w tym przeciwko deweloperowi.

 

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych i konsultowanie bieżących problemów wspólnot mieszkaniowych,
  • opiniowanie projektów umów;
  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu
  • opiniowanie projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych;
  • przedsądowe i sądowe dochodzenie zaległości z tytułu zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji lub odszkodowań od deweloperów  z tytułu wad części wspólnych nieruchomości;

Ponadto świadczymy usługi prawne na rzecz właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie:

  • zaskarżania uchwał wspólnoty oraz reprezentacji w sądach cywilnych,
  • reprezentacji na zebraniach wspólnoty,
  • nabycia od wspólnoty części nieruchomości wspólnej.