Rozliczenia

Sposób rozliczeń dostosowujemy do potrzeb Klienta. Usługi rozliczane mogą być według umówionej stawki godzinowej lub ustalonego z góry ryczałtu. Jeśli rozliczamy się godzinowo, ustalamy także zasady odpowiedniego, regularnego informowania Klienta o liczbie przepracowanych godzin.