Z mojej praktyki wynika, że niewielu przedsiębiorców zna ustawę o terminach...